Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Du som gikk i 8.mars-tog, du som sendte sinnabrev, du som diskuterte og mente i kommentarfelt og du som talte i kommunestyremøte. Din innsats har gjort en stor forskjell. Mobilisering funker! Stå på!

Niklas Aas Skovdahl
Leder, Oppland SU

Bilde

Aila og Eira

I forbindelse med SUs nasjonale kampanje «Ikke prøv dette hjemme» tok vår fadder Eira fra Sentralstyret turen til Lillehammer for å snakke om Norge og EØS-avtalen.

9000. Det er antall direktiver som har blitt implementert i Norsk lov siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1995. Apropo norsk lov. På grunn av EØS-avtalen kan europeiske domstoler overkjøre norske domstoler. EØS-avtalen er en eneste stor udemokratisk tvangstrøye. SU ønsker å rive oss løs og ta tilbake kontrollen over vårt eget land og lovverk!

Fokuset med denne kampanjen, som går fram til 1. mai, er at vi ikke ønsker å prøve EU-politikk hjemme. EU-politikk som er basert på mistillit til folk (Datalagringsdirektivet – du er ikke uskyldig før det motsatte er bevist) og høyre-politikk. Kampanjen er altså ett ledd i vår kamp mot en mørkeblå regjering fra høsten av.

Til tross for at det norske folk har sagt klart Nei til EU to ganger tidligere er vi blitt snik-innmeldt gjennom EØS. 9000 direktiver sier sitt. Noen av de mest omdiskuterte er DLD(datalgaringsdirektivet), vikarbyrådirektivet og postdirektivet. Én positiv utvikling i Norges EØS forhold var at vi endelig la ned veto mot ett direktiv, postdirektivet. Brussel svarte ved å trekke på skuldrene å si «vi tar ikke stilling til dette nå, la oss snakke om det igjen om to år». DLD skapte store protester i den norske befolkning, men det ble ikke nedlagt veto. DLD skulle opprinnelig trå i kraft fra årskifte 2013, men ingenting har hendt ennå. DLD innebærer en lagring av all person datatrafikk(tlf, internett, mobil) i 9 måneder. Det er snakk om enorme mengder data, noe som kan skape problemer rent utførelsesmessig. Det er snakk om sensitive personopplysninger som ikke har noe med kriminalitet å gjøre. Hvis noen hacker seg inn i disse opplysningene kan det få store konsekvenser for enkelt mennesker. Vikarbyrådirektivet har også vært veldig omdiskutert i Norge, uten at det hjalp. Dette direktivet vil gjøre det lettere å bruke vikarer, noe som vil svekke arbeidsmiljøloven, lønns- og pensjonsvilkår og generelt arbeideres rettigheter i Norge. AP har søkt støtte fra Høyre på Stortinget for å få gjennom disse direktivene. AP som arbeidernes parti burde vel ikke akkurat ønske å innføre spesielt det sistnevte. I Høyres partiprogram står det at de har «Tillit til enkeltmennesket». Støtten til DLD understreker vel ikke akkurat den tilliten…

De neste direktivene vi må se opp for er spesielt Pasientdirektivet ,som vil ha ut alle stillinger i norsk helsevesen på anbud, og Jernbanedirektivet, som vil privatisere norsk jernbane.

Mange EØS tilhengere påstår det ikke finnes noen alternativer til EØS-avtalen. De tar FEIL! Hvis Norge sier opp EØS-avtalen gjelder handelsavtalen vi hadde med EU fra 1972. Før vi når så langt er det ønskelig at Norge blir mer aktiv i sin EU-politikk bl.a. gjennom å vurdere bruk av veto oftere. Norge har en ørliten mulighet til å påvirke direktiver fra EU gjennom å delta i såkalte «interessegrupper» tidlig i utformingen. Dette har Norge benyttet seg svært lite av. Vi må bli mer aktive i vårt samarbeid med EU som i stor grad påvirker norsk hverdagsliv. EUs krav om privatisering skaper det som Eira kaller en ond sirkel: privatisering -> anbud -> sosial dumping…

På tide å ta grep, velferd foran skattekutt, Norge ut av EØS! 

For videre lesing:

Besøk hjemmesiden til kampanjen: http://ikkeprov.wordpress.com

Snorre Valen i klassekampen, EU bryter EØS: http://www.klassekampen.no/60995/article/item/null/-eu-bryter-eosavtalen

Husk å bruk twitter hashtagen: #hjelpdld #ikkeprøvdette

«High wages and high taxes»

I helgen avholdt Sosialistisk Venstreparti(SV) landsmøte, og SV- og SUere over hele landet deltok. Fra Oppland deltok SUerne Niklas Aas Skovdahl og Rebekka Egaña Lindsheim.

Niklas Aas Skovdahl holder innlegg under landsmøtet.

Niklas Aas Skovdahl holder innlegg under landsmøtet.

Landsmøtet blir avholdt hvert andre år, og er SVs største og viktigste møte. Ekstra viktig og spennende har det vært i år, fordi vi har vedtatt arbeidsprogrammet for 2013-2017. I arbeidsprogrammet står det vedtatt hva SV vil gjøre i neste stortingsperiode. Det ble også vedtatt flere uttalelser og nye folk inn i SVs sentralstyre og landsstyre. Mer om arbeidsprogrammet kommer i del 2.

Fredag var hovedtema den politiske situasjonen og det ble vedtatt mange uttalelser for å understreke SVs syn. Dette er noen av uttalelsene som ble vedtatt:

Hundre år med stemmerett; på tide å bli hørt: Uttalelsen fastslår hvor viktig det er at kvinner fikk stemmerett, men at likestillinga ikke har kommet langt nok. Hets, diskriminering og seksuell trakassering er fortsatt dagsaktuelle problemer, og står i veien for kvinners ytringsfrihet. I tillegg er kvinners representasjon i politikken for lav. SV vil sikre ordninger som gjør at kvinner har større representasjon i politikken, og gjør det enklere for småbarnsforeldre å kunne delta.

Fisk foran olje: Sosialistisk Venstreparti vil aldri godta oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, eller andre sårbare områder: Dette er viktig for å ta vare på det uvurderlige landskapet, fisken og fiskernes arbeidsplasser. Dessuten må olja bevares under bakken for å ta vare på klima og framtida. SV vil heller satse mer på fisk og annen innlandsindustri.

Norge må ut av EØS: Uttalelsen peker på EØS-avtalen har flere ulemper enn fordeler og at svekker det norske demokratiet, siden avtalen nærmest påtvinger oss regler fra EU. SV ønsker en ny avtalte med EU, hvor man i større grad benytter seg av reservasjonsretten mot EUs regler.

La barna bli: Akkurat som Nathan, må alle andre asylbarn som har stor tilknytning til Norge få forbli i landet. De har blitt en del av samfunnet, og hensyn til barn må gå foran alle andre hensyn.

Grønne byer, med rom for alle: SV vil være en pådriver for raskere boligutbygging og et skattesystem som hindrer boligprisene å øke ytterligere  SV ønsker grønne byer som inviterer til å sykle eller å gå. Der avstandene er store skal kollektivtrafikk skal være det naturlige transportvalget.

Du kan lese mer om landsmøtet 2013 her: http://sv.no/Partiet/Partiets-organer/Landsmote-2013

Niklas Aas Skovdahl
Landsstyrerepresentant
Oppland SU

Oppland Sosialistisk Ungdom avholdt for noen uker siden årsmøte for 2013, og det ble valgt nytt fylkesstyre. For mer info: https://opplandsu.wordpress.com/fylkesstyret/

Bilde av det nye fylkesstyret

 I tillegg er all info på bloggen oppdatert. 

 

– Aila Emilie, nyvalgt leder i Oppland SU

Visste du at av de tusenvis av voldtekter i Norge blir bare ca. 10 % anmeldt hvert år? Og visste du at 98 % av anmeldelsene henlegges? Dette er helt klart ett problem. Sosialistisk Ungdom(SU) har over hele landet den siste uken satt fokus på dette under ”Aksjonsuke mot Voldtekt”.

 Media viser stort sett ett bilde av overfallsvoldtektene som skjer ute i offentlig rom. Sannheten er at de fleste voldtektene blir begått av noen offeret kjente fra før av, for eksempel på privatfest.

I en undersøkelse gjort av Reform – ressurssenter for menn og Amnesty International Norge i 2007 kommer det frem at annenhver mann mener en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom hun flørter åpenlyst. I tillegg viser undersøkelsen at hver femte mann mener at en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom hun er kjent for å ha hatt flere partnere.

Regjeringen har tatt voldtekt på alvor gjennom ”Handlingsplan mot voldtekt”, men tallene over viser at vi har en jobb og gjøre, ikke bare når det gjelder etterforskning og politiarbeid, men også for å endre disse holdningene vi ser i undersøkelsen fra Reform og Amnesty. For å få gjennom en holdningsendring i samfunnet må det forebyggende tiltak til. SU ønsker blant annet en bedre seksualundervisning i skolen. Dagens undervisning har alt for mye fokus på biologi og ikke på samfunn og likestilling. SU ønsker en stryking av skolehelsetjenesten. Vi ønsker en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene. Når det kun er åpent en gang i uken sier det seg selv at helsesøster ikke får nok tid til alle elevene.

Dette er noen tiltak som kan forebygge og skape bedre holdninger. Men når overgrep har hendt er det kjempe viktig at det finnes tilbud som tar vare på offeret. SU krever at det skal være ett overgrepsmottakk til gjengelig med god kompetanse for ofrene. Tilbudet i dag er alt for varierende over det ganske land.

Et nei er et nei! Handling foran ord!

Bli med på handlings i Oppland:

Lillehammer SU har stand i gågata i morgen 17:00 – 19:00 hvor man kan tenne ett lys for et voldtektsoffer. Gjøvik SU har stand på fredag, kontakt lokallagsleder Aila for mer inforamsjon.

 

Kristiane Mauno Krystad, Leder Oppland SU

Adrian Strumse, Leder Lillehammer SU

Aila, Leder Gjøvik SU

 

I Midtøsten har land etter land kastet sine diktatorer de siste årene. I Norge går diktaturet sin gang, uten at noen løfter en finger for å kaste det.

Nesten uten ett blunk bidro Norge til å avsette diktaturet til Gaddafi i Libya som hadde på gått over flere tiår. Debatten raste i Norge, nordmenn var engasjert i en konflikt i et land som ligger langt utenfor vårt nabolag. I Norge har diktaturet ikke bare sittet i tiår men i over hundre år! Men det er ikke snakk om noen militæraksjon, ikke en gang en demonstrasjon, såvidt ett leserinnlegg. Du kjenner det kanskje bedre under betegnelsen Monarkiet. 

For det er mange likhetstrekk, det viktigste av alt fraværet av demokrati innenfor denne institusjonen. Diktatorer griper en jernhånd om makten og beholder den så lenge ingen interferer. I noen diktatur går makten i arv. Regimet, diktatorene har ofte en elite rundt seg som består av politikere (i den grad de eksisterer), byråkrater, mediefolk, kjendiser og finansfolk. Altså alle som «betyr noe». Dette skaper grobunn for uro om korrupsjon, vennetjenester og en stor grad av inhabilitet.

Det norske monarkiet går sin gang, bytter monark uten at befolkningen har noe innflytelse. Innbyggerne betaler, de fester. Jeg synes dette er en ordning som hører hjemme for flere hundre år siden, ikke i en moderne stat som kaller seg et demokrati. De kongelige mingler seg med den norske elite i stor grad. Bare se på bredden av kjendiser, politikere og finansfolk som står på gjestelisten til kongelige fester og slottmiddager. Det norske folk enser det ikke, vi bryr oss bare om terningskastene fra den røde løper. Ingen tenker over hva som foregår i enden av den røde løper. Ingen tenker over at disse kongelige uten noen demokratisk legitimitet og tilsynelatende uten utøvende makt har så tett kontakt med folk i maktposisjoner i Norge. De er jo ikke stumme, de snakker jo sammen, deler meninger. Det er klart deres posisjon gir deres ord en viss makt hos andre! 

Den danske forfatteren Jens Høvsgaard har dokumentert det skandinaviske diktaturet i sin bok «Det koster et kongerige«. I en artikkel i NRK og ett innlegg på Ytring avslører han monarkenes/diktatorenes hykleri og dobbeltmoral. Han setter fingeren på noe av det mest skremmende ved det moderne diktaturet i Skandinavia, medias passivitet. Pressen som den fjerde statsmakt, som en overvåker som skal holde den norske elite ansvarlig har på dette punktet sviktet helt! Debatten om de kritiske sidene ved monarkiet/diktaturet og gravende artikler om deres forbruk osv. er helt fraværende. Et eksempel er NRKs dokumentar om Mette-Marit. Hun nektet å snakke om forbruket sitt. Det ble skrevet en og to artikler om dette, men det gikk hen uten noe stort oppstyr.

I år og neste år feirer Norge to milepæler i vår moderne historie; hundreårsjubileum for stemmerett for kvinner og 200 årsjubileum for Grunnloven. Vi skal altså feire Norge som demokrati. En grunnlov og stemmerett er to av de grunnleggende pilarene i et demokrati. En annen grunnleggende pilar er folkets valg av statsoverhode, der svikter Norge. Det har vært gjort noen gode endringer i Grunnloven i forhold til statskirken (som dog fortsatt eksister). La 200 årsjubileet blir en anledning hvor vi går enda ett skritt nærmere ett fullverdig demokrati og fjerner monarkenes makt som er forankret i Grunnloven! Som de sier i Nytt på Nytt «Hvem skal ut?«, monarkiet skal ut!

La den arabiske vår sveipe over fedrelandet!

 

Skrevet av Kristiane Mauno Krystad, Leder Oppland Sosialistisk Ungdom